رویداد “چالش توسعه سرویس مبتنی بر داده باز” با هدف ارتقای سطح دانش عمومی

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات رویداد «چالش توسعه سرویس‌ مبتنی بر داده‌ باز ۱۴۰۱» با هدف ارتقای سطح دانش عمومی و فرهنگ سازی در داده های باز و همچنین استفاده هدفمند از آن‌ها برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، «چالش توسعه سرویس‌ مبتنی بر داده‌ باز ۱۴۰۱» با همکاری […]

فرآیند و معیارهای ارزیابی

فرایند ارزیابی در طول ارزیابی، دبیرخانه و هیات داوری ممکن است نیاز به دسترسی به اطلاعات پیشنهاد دهندگان و طرح مربوطه داشته باشند. در صورت نیاز به چنین دسترسی، از قبل به متقاضی اطلاع داده خواهد شد. لازم به ذکر هست که هر گونه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی به منظور استفاده در رویداد چالش […]

اطلاعات رویداد

چالش توسعه سرویس مبتنی بر داده باز را از ۲۵ تا ۲۶ مهرماه ماه ۱۴۰۱ همراه با کنفرانس نهایی آن در ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد کرد.